22/04/2021
Поделись с друзьями
Să bucuri e simplu! Credit pentru tine.

Avantaje:

Simplu de obținut - doar cu buletinul de identitate;
Rata lunara fixă (îți planifici ușor plata ratelor, fiind o sumă fixă lunară);
Diverse surse de venit oficial sunt luate în calcul (salarii, pensii, transferuri bănești, etc.)         

   

Dacă dorești un credit clik aici:                  

Caracteristicile creditului                                                            Exemple ale plăților lunare:
  SUMA CREDITULUI Credit fără gaj
  24 luni 36 luni 48 luni 60 luni
Suma maximă: 200 000 lei PLATA LUNARĂ, lei*
Credit de consum: Fără Gaj 20 000 lei 949 671 532 449
Termen maxim: 60 luni 30 000 lei  1 423 1 006 798 673
Rata FIXĂ în primii doi ani  2% anual 50 000 lei 2 372 1 677 1 330 1 121
Comision de examinare   0% 70 000 lei 3 321 2 348 1 862 1 570
Comision acordare  0% 100 000 lei 4 744 3 354 2 660 2 243
Comision lunar de administrare 0,49% 150 000 lei 7 116 5 031 3 989 3 364
  200 000 lei 9 488 6 709 5 319 4 486
* Plata lunară este indicată cu aproximație și poate diferenția în dependență de data eliberării creditului.

Condiții:
Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:
De la 21 ani până la vârstă de 70 ani (inclusiv) - până la care se va rambursa creditul;
Venituri oficiale permanente şi stabile;
Istorie creditară pozitivă.

Documente necesare:
Buletin de identitate (original + copie);
Alte documente solicitate de Bancă (după caz).

Perioada desfășurării promoției – 22.04.2021 – 31.07.2021.

Exemplu de calcul DAE:
Pentru un credit în sumă de 100 000 lei, termen 60 luni, rata dobânzii 2%, comision de administrare 0.49%,  DAE= 13.07%.
Plata lunară va constitui 2 242.78 lei, suma totală spre rambursare fiind  134 566.80 lei. Costul achitat de către client  34 566.80 lei.