Informația privind activitatea economico-financiară

Raportarea organizației servește drept sursă principală de informare privind activitatea sa. Studiul conturilor dezvăluie motivele pentru succesele obținute, precum și neajunsurile în activitatea întreprinderii, care ajută la evidențierea modalităților de îmbunătățire a activității sale.

Ianuarie
Februarie
Martie
Аprilie
Маi
Iunie
Iulie
Аugust
Septembrie
Оctombrie
Noiembrie
Decembrie

Выберите интересующий Вас отчетный период