Posturi vacante

Vrei să devii un profesionist în sfera bancară și sa-ți faci visul să devină realitate?

Vino și vei interacționa cu cei mai fideli clienți și cei mai buni profesioniști, oameni de încredere, inteligenți și ambițioși. Unde există etică corporativă, grijă pentru angajați.

La noi ai parte de multe beneficii: te asteaptă carieră bancară, ambianță de lucru într-o echipă prietenoasă, salariu motivant, instruire gratuită (traininguri și dezvoltare personală, perfecționare continuă).

Iți vei perfecționa engleză la cursurile de limbă engleză, îti vei întări sănătatea la înot, volei, baschet etc…

și multe alte oportunitați.

Vei rămîne mulțumit de perspectivele și succesele tale obținute aici.

Te așteptăm cu drag în echipa noastră.

POSTURI VACANTE:

Inginer IT

Responsabilități principale:
Mentenanța tehnică a sistemelor informaționale bancare (Sisteme de remitere de bani, SAPI, Client-Bancă, etc.)

Cerințe:
1. studii superioare tehnice;
2. experiența profesională în mentenanța tehnică a sistemelor informaționale bancare Sisteme de remitere de bani, SAPI, Client-Bancă, etc.);
3.Acordarea suportului tehnic clienților;
4. cunoașterea limbii române și rusa.

Sunt binevenite:
1. experiența de utilizare a serviciilor web;
2. cunoștințe a interogărilor SQL;
3. înțelegerea bazelor securității informaționale;
4. abilități de lucru în echipă;
5. cunoașterea limbii engleze.

Condiții de muncă:
1. program de lucru full-time;

Responsabilitati:
• Mentinerea software existente

Beneficii:
• Lucru intr-o echipa tinara
• Pachet social

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.mdhr@ecb.md  tel. 022500-103, 022500 - 203

Inginer principal, Secţia Proiectare și Dezvoltare TI

Responsabilităţi principale:

 • Participarea activă la procesele de proiectare, elaborare, testare, implementare și documentare a produselor-program conform Regulamentului privind dirijarea elaborării, implementării și supravegherii softului;
 • Asigurarea funcționării neîntrerupte a programelor elaborate și celor susținute.
 • Gestiunea documentației tehnice aferent zonei sale de responsabilitate

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii superioare în domeniul TI;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul tehnologiilor informaționale (elaborarea și implementarea aplicațiilor program);
 • Cunoașterea limbajului de interogări SQL;
 • Cunoașterea limbajului procedural ORACLE PLSQL
 • Cunoașterea Oracle Forms
 • Cunoașterea POO (C++, C#, JAVA)
 • Cunoașterea limbii române;
 • Cunoașterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însușirea documentației tehnice;
 • Abilitate de lucru în echipă;

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md , hr@ecb.md  tel. 022500-103, 022500 - 203 

Operator Ghişeu (Chișinău)

Cerinţe faţă de candidat:
- studii superioare economice;
- experienţă la un post similar minimum 1 an;
- excelente abilităţi de comunicare;
- orientare spre deservirea excelentă a clienţilor;
- cunoaşterea perfectă a limbii române şi ruse; 
- operare PC MS Office la nivel avansat;
- responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md 
Telefon: 022 500-103, 022 500 - 203.

Economist în domeniul creditării agenţilor economici

Economist în domeniul creditării agenţilor economici

Cerinţe faţă de candidat:
- studii superioare economice;
- experienţă la un post similar minimum 3 ani;
- capacităţi analitice;
- cunoştinţe profunde în domeniul legislaţiei;
- excelente abilităţi de comunicare;
- orientare spre deservirea excelentă a clienţilor;
- cunoaşterea perfectă a limbii române şi ruse;
- operare PC MS Office la nivel avansat;
- responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa:
hr@ecb.md  tel. 022500-103, 022500 – 203.

Operator Ghişeu (Ungheni)

Cerinţe faţă de candidat:

-studii superioare economice;

- experienţa la un post similar va constitui un avantaj;

-excelente abilităţi de comunicare;

-orientare spre deservirea excelentă a clienţilor;

-cunoaşterea perfectă a limbii române şi ruse;

-operare PC MS Office la nivel avansat;

- responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md,

hr @ecb.md, tel. 022500-103,  022500 - 203

Economist, Secţia analiza si monitorizare credite

Cerinţe faţă de candidat:
• studii superioare cu profil economic;
• abilitatea de analiză, de previziune (efectuarea analizelor privind starea financiară a clientului, clasificarea lui, aprecierea riscului, etc.), sinteză şi expunere coerenta a concluziilor
• competenţe de orientare spre procese şi rezultat;
• abilitate de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
• abilitatea de a lucra atât în echipa, cât şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
• cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
• Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel);

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md , hr@ecb.md , tel. 022500-103, 022500 - 203

Auditor

Cerinţe faţă de candidat:
• Studii superioare economice;
• Experienţă bancară de cel puţin 2 ani în activităţi de control va constitui un avantaj;
• Cunoştinţe solide în domeniul bancar (creditare, contabilitate);
• Capacitate de analiză şi interpretare a datelor;
• Abilităţi de comunicare verbale și scrise;
• Abilitatea de organizare eficientă a timpului
• Seriozitate, responsabilitate, promptitudine;
• Capacitatea de a lucra în echipă, inclusiv legate de deplasări la alte sedii ale băncii;
• Cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi rusă, engleza va constitui un avantaj.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md, tel. 022500-103, 022 500 - 203.

Metodolog

Misiune post: Asigură gestionarea riscului de conformitate și cel reglementativ

Responsabilități:
• examinarea cu avizarea proiectelor reglementărilor interne ale Băncii, expertizarea acestora în scopul asigurării conformităţii lor cu cadrul legal în vigoare şi cu alte reglementări interne ale Băncii, care au tangenţă cu documentele elaborate;
• gestionarea, elaborarea şi/sau coordonarea reglementărilor interne de ordin general care ţin, în special, de conformitate - guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica corporativă, antifraudă, soluțioare de reclamații, ş.a.;
• elaborarea şi gestionarea îndeplinirii Planului privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii;
• monitorizarea impactului oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii şi notificarea persoanelor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM și CNPF, ale Ministerului Finanţelor și ale SFS și ale altor organe abilitate;
• monitorizarea reglementărilor legislative publicate în Monitorul Oficial, și avizarea subdiviziunilor Băncii asupra impactului acestora;
• asistență în implementarea programului de conformitate al Băncii.

Cerințe față de candidați
• Studii superioare, preferabil în domeniul economic și/sau dreot;
• Experiență pe un post similar;
• Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
• Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

Profilul candidatului
• Capacitate de analiză;
• Persoana pro activă;
• Orientare spre rezultate;
• Abilități de gestionare eficientă a timpului
• Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md  tel. 022500-103, 022500 - 203

Economist în domeniul creditării (Bălți)

Cerinţe faţă de candidat:
- studii superioare economice;
- experienţă la un post similar minimum 1 an;
- capacităţi analitice;
- cunoştinţe profunde în domeniul legislaţiei;
- cunoaşterea perfectă a limbii române şi ruse;
- operare PC MS Office la nivel avansat;
- responsabilitate, onestitate.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: s.pascaru@ecb.md, hr@ecb.md  
Telefon: 023125181, 022 500-103, 022 500-203.