Microcredite cu gaj

Suma creditului:

 • pentru finanţarea mijloacelor circulante – până la 400.000 lei/echivalentul în USD, EUR
 • pentru scopuri investiţionale (procurarea utilajului, echipamentului, etc.) – până la 500.000 lei/echivalentul în USD, EUR
 • pentru reparaţia imobilului nelocativ - până la 1 000.000 lei/echivalentul în USD, EUR
 • pentru procurarea imobilului comercial – până la 1 500.000 lei/echivalentul în USD, EUR

Valuta creditului:

MDL, USD, EUR

Durata creditului:

 • pentru finanţarea mijloacelor circulante – până la 3 ani
 • pentru scopuri investiţionale (procurarea utilajului, echipamentului, etc.) – până la 5 ani
 • pentru reparaţia imobilului nelocativ - până la 7 ani
 • pentru procurarea imobilului comercial – până la 10 ani

Asigurarea creditului:

 • Asigurarea, convenită cu Banca
 • Fidejusiunea persoanelor terţe

Avantaje:

 • Set minim de documente
 • Preţ avantajos
 • Perioada de gratie adaptata specificului businessului, ce poate ajunge până la 6 luni
 • Libertate deplină în utilizarea fondurilor (investiţii, procurarea utilajelor, achitarea plăţilor sau datoriilor către furnizori etc.)
 • Rapiditate şi profesionalism în examinarea cererii de credit.