Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice

Banca deschide conturi Clienților pe baza aplicării formularului și a documentelor stabilite în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Regulamentului privind deschiderea și închiderea conturilor al băncilor din Republica Moldova.

Banca va furniza Clientului extrasele din cont pentru fiecare zi bancară în momentul efectuării tranzacțiilor. La cererea Clientului, extrasele din cont pot fi trimise prin poștă, fax sau prin alte mijloace de livrare (conform informațiilor furnizate de Client).

Deschiderea contului curent
Documente necesare pentru deschiderea unui cont curent:

• Cerere de deschidere a unui cont;
• Cererea de deschidere a unui cont este semnată de conducatorul și de contabilul-șef al titularului de cont. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare, nu este prevăzută situația unui contabil, cererea se semnează de către conducător (proprietar) sau de o persoană autorizată prin decizia fondatorilor;
• Copia  certificatului de atribuire a unui cod fiscal sau a unei copii a unui document recunoscut ca atare;
• Card cu semnături specimene și amprenta ștampilei (2 copii);
• Copia extrasului  din Registrul de Stat al Entităților Juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale;
• Copia actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea contului;
• Un document sau o copie a actului, notarial, care confirmă autoritatea persoanei de a deschide un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată);
• Alte documente la solicitarea băncii.

Pentru a deschide un cont curent, persoanele juridice nerezidente prezintă următoarele documente:

• Cererea de deschidere a unui cont;
• Cererea de deschidere a unui cont este semnată de conducătorul și de contabilul-șef al titularului de cont. În cazul în care, potrivit legislației în vigoare, nu este prevăzută situația unui contabil, cererea se semnează de către conducător (proprietar) sau de o persoană autorizată prin decizia fondatorilor;

• Card cu semnături specimene și amprenta ștampilei (2 copii);
• Copia  documentului care confirmă înregistrarea de stat a unei persoane juridice nerezidente din țara de origine în conformitate cu legislația în vigoare a țării;
• Copia certificatului de atribuire a unui cod fiscal sau a unei copii a unui document recunoscut ca atare;
• Copia a actului constitutiv (regulamente, acte constitutive etc.);
• Copia  actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea contului;
• Un document sau  copia  actului, notarial, care confirmă autoritatea persoanei de a deschide un cont (în cazul deschiderii unui cont de către o persoană autorizată);
• Alte documente la solicitarea băncii.

Deschiderea unui cont temporar
Pentru a deschide un cont temporar, sunt trimise următoarele documente:

• Cerere de deschidere a unui cont;
• Certificat de confirmare eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale
• O copie a rezoluției privind emisiunea de valori mobiliare (la crearea unei societăți pe acțiuni);
• O copie a actului de identitate al persoanei care depune documentele pentru deschiderea contului;
• Alte documente solicitate de bancă.

Plăţi în monedă naţională şi în valută străină 

BC „EuroCreditBank”S.A. efectuează transferuri de credit în monedă naţională cu utilizarea tuturor instrumentelor de plată prevăzute de Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI).

Plăţi programate.

În cazul încasărilor de la mai mulţi plătitori, în scopul reducerii timpului şi costurilor aferente monitorizării acestora, banca propune clienţilor săi produsul Debit Direct,prin care banca, în baze contractuale, preia funcţia de efectuare şi monitorizare a plăţilor din conturile plătitorilor – beneficiari de servicii.

Plătile pot fi procesate în format electronic prin sistemul de deservire bancară la distanţă ECB-Online, reducând timpul executării şi costurile aferente.

Tarife