Ministerul Finanțelor a publicat o versiune actualizată a Ghidului investitorului în valori mobiliare de stat (VMS). Documentul conține principalele noțiuni și acțiuni care trebuie întreprinse de către persoanele care vor să cumpere VMS-uri. 

Potrivit autorităților, acest document informativ reprezintă un mijloc de a educa și de a informa publicul cu privire la piața primară a VMS, astfel, oferind populației acces la opțiuni pentru plasări cât mai eficiente a resurselor financiare disponibile.

VMS sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub formă de bonuri de trezorerie și obligațiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în monedă națională pe termen scurt și lung. Valoarea nominală a acestora este de 100 lei, iar termenul de circulație - 91, 182 și 364 zile pentru bonurile de trezorerie și de la 1 an și mai mare (2, 3 și 5 ani) pentru obligaţiunile de stat.

Ministerul Finanțelor spune că VMS sunt instrumente financiare foarte sigure, deoarece beneficiază de garanția integrală a Republicii Moldova. Din momentul înființării pieței VMS, statul n-a reținut niciodată plata pentru răscumpărarea VMS sau a dobânzilor. VMS sunt tranzacționate pe piața secundară, obțineți mijloace bănești prin vânzarea acestora pe piață. Totodată, obțineți și dobânda pentru fiecare zi în care ați deținut valorile mobiliare de stat în portofoliu.