ECB-online

     ECB-Online este o programă complexă destinată pentru pregătirea și schimbul de documente electronice dintre Bancă și Client.

     Sistemul ECB-Online dă posibilitatea Clientului BC "EuroCreditBank" S.A. să transmită și să recepționeze informația financiară sub formă electronică folosind calculatorul în oficiu sau acasă, să imprime pe hârtie copiile documentelor în conformitate cu rigorile Băncii Naționale a Moldovei în vigoare pentru documentele în cauză.

     Sistemul ECB-Online este echipat cu un sistem de securitate și de autentificare a informației ce este elaborată în conformitate cu cele mai sigure metode de criptare existente, fapt ce garantează confidențialitatea și securitatea informației cu condiția respectării de către Client a regulilor de exploatare a sistemului dat.

Ce veți obține instalându-vă sistemul ECB-Online?

 • Veți reduce la minimum vizitele Dvs. la Bancă;
 • Veți avea posibilitatea să manipulați contul Dvs. din orice colț al lumii.
 • Veți avea posibilitatea să recepționați rapid informația cu privire la starea contului Dvs, să faceți cereri cu privire la rulajele mijloacelor în conturi pentru orice perioadă, să recepționați anexele la extrasele bancare și toate acestea în regim de timp real, non-stop, anul împrejur;
 • Veți putea primi rata de schimb a BNM, să confirmați transferurile internaționale efectuate prin intermediul sistemului SWIFT și să solicitați oricare altă informație financiară de care veți avea nevoie;
 • Veți avea acces la un sistem dezvoltat și comod de prelucrare a documentelor care vă permite să introduceți rapid documentele de plată și să imprimați copia pe hârtie;
 • Nu veți avea nevoie să vă gîndiți la concordanța dintre conținutul și forma de imprimare a dispozițiilor de plată în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova și cu modificările acesteia. Acum toate acestea sunt sarcinile Băncii.
 • Veți reduce cantitatea greșelilor la îndeplinirea dispozițiilor de plată având la dispoziția Dvs. anuarul rechizitelor bancare;
 • Veți avea posibilitatea să urmăriți toate etapele parcurgerii documentelor de la început pînă la executarea lor de către bancă;
 • Veți avea la dispoziție registrul informației de evidență cu privire la document (data și ora introducerii, numele operatorului și altele) ce va permite, în caz de necesitate să refaceți tot istoricul creării documentului;
 • Veți avea posibilitatea să sistematizați evidența și arhiva documentelor bancare, să efectuați căutarea și selecționarea documentelor pentru o anumită perioadă;
 • Veți urgenta procesarea documentelor Dvs. în Bancă
 • Mijloacele de comunicație dezvoltate și confortabile vă vor permite cu o simplă apăsare a unui buton de la calculatorul Dvs. să faceți schimb de documente;
 • Veți avea la dispoziție un sistem avansat de securizare a documentelor (prin criptare și folosirea semnăturii electronice) ce exclude falsificarea și accesul neautorizat.
 • Pentru a instala sistemul ECB-Online în oficiul Dvs, nu este necesar să fiți un profesionist din domeniul informaticii, este destul să aveți un calculator cu acces la Internet și un cont în Bancă;
 • Veți pierde mai puțin timp pentru relațiile Dvs. cu Banca astfel având posibilitatea să atrageți atenția altor aspecte mult mai importante din afacerea Dvs.

Posibilităţile sistemului ECB-Online

Sistemul de schimb electronic al informației financiare ECB-Online oferă Clientului posibilitatea să alcătuiască și să transmită Băncii sub forma electronică următoarele tipuri de documente :

 • Dispozițiile de plată de transferare a mijloacelor Clientului altor persoane în lei moldovenești
 • Dispoziții de plată trezoriale;
 • Documente de format liber
 • Dispoziție de plată în valută (cu confirmarea pe suport de hârtie)
 • Cumpărarea/vânzarea valutei

Sistemul de schimb electronic al informației financiare ECB-Online oferă Clientului posibilitatea să formuleze diferite cerințe și să primească rapid din bancă următoarea informație:

 • Starea curentă a contului;
 • Extrasul din contul Clientului pentru perioada aleasă;
 • Anexele la extrasele din contul Clientului;
 • Confirmarea cu privire la transferul mijloacelor clientului în sistemul SWIFT;
 • Rata de schimb a Băncii Naționale a Moldovei pentru valută străină;
 • Alte mesaje cu un liber conținut ;

Cerințele minime pentru calculatorul și softul clientului:

 •  Calculator Personal, Monitor VGA;
 •  Sistemul de operare Microsoft Windows;
 •  Printer matricial sau laser;
 •  Acces la Internet.

SMS-notificări

Prin abonare la serviciile SMS-notificări, clienţii au posibilitatea obţinerii la telefonul mobil a notificărilor privind operaţiunile efectuate cu cardul (achitări la comercianţi, retragere de numerar la bancomate, încercări de accesare eronată a contului de card), obţinerii informaţiilor privind operaţiunile efectuate cu cardul, cursurile valutare oficiale şi comerciale, etc.

Prin intermediul SMS-notificări, abonatului i se  asigură controlul imediat asupra tranzacţiilor efectuate, prin urmare, şi a securităţii mijloacelor băneşti în conturile bancare.

Extrase electronice

Prin abonare la serviciile Extrase electronice, clienţii au posibilitatea obţinerii la е-mail a notificărilor privind operaţiunile efectuate cu cardul (achitări la comercianţi, retragere de numerar la bancomate, încercări de accesare eronată a contului de card), obţinerii informaţiilor privind operaţiunile efectuate cu cardul, cursurile valutare oficiale şi comerciale, etc.

Prin intermediul Extrase electronice, abonatului i se  asigură controlul imediat asupra tranzacţiilor efectuate, prin urmare, şi a securităţii mijloacelor băneşti în conturile bancare.

Colaboratorii Departamentului automatizarea vă stau la dispoziție pentru orice consultație veți avea nevoie.