28/03/2019
Поделись с друзьями
Adunarea generală anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A

Actionarului BC "EuroCreditBank" S.A.

Societatea pe Acţiuni BC "EuroCreditBank" S.A. Vă comunică că, în conformitatea cu hotărîrea Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. (pr.-verb. nr. 5 din 26 martie 2019) la 26 aprilie 2019, ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ţinere a adunării – cu prezenta acţionarilor.

Adunarea se va desfăşura pe adresa: 2001, mun. Chişinău, str. Ismail, 33, Oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A.

Înregistrarea acţionarilor şi reprezentanţilor se va efectua intre 10.00 - 10.55, în ziua desfăşurării adunării.

Ordine de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC"EuroCreditBank" S.A.

 1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.
 2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A privind activitatea de supraveghere desfăşurată pentru anul 2018.
 3. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2018 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2019.
 4. Cu privire la confirmarea şi stabilirea cuantumului retribuţiei organizaţiei de audit care va efectua auditul statutar al situaţiilor financiare pentru anul 2019.
 5. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2019.
 6. Cu privire la examinarea rezultatelor controlului tematic efectuat de BNM în perioada 16.01.2019-26.01.2019 asupra domeniului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) a BC "EuroCreditBank" S.A. şi identificarea surselor financiare, inclusive prin majorarea capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A.
 7. Cu privire la majorarea capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A. cu 60 mil. MDL.
 8. Cu privire la aprobarea Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. în redacţie nouă.
 9. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A.
 10. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale ”EuroCreditBank” S.A.
 11. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a accesului deţinătorilor de valori mobiliare la documentele Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea anuală ordinară generală a acţionarilor Băncii întocmită la situaţia din 25.03.2019.

Materialele referitoare la Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 16 aprilie 2019, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chişinău, str. Izmail, 33. Informaţii suplimentare la tel: 500-103.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "EuroCreditBank" S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Сu respect,

Oleg Holban

Preşedintele Comitetului de Conducere al BC “EuroCreditBank” S.A.